Historie

Det er litt usikkert når presist Stavanger oppstod siden det er mange historier fra eldre tid om små strandsteder, men svært lite bevis. Det mest håndfaste bevis som finnes er domkirken som ble ferdig i 1125 og det er også dette året som offisielt regnes som byens grunnleggelse. Men allerede ved slaget i Hafsfjord i 872 er det mange beretninger om små byer som kunne være Stavanger. På 1000-tallet var det en form for funksjonssenter her, men det har ikke vært snakk om noen egentlig by før domkirken ble bygd.

I begynnelsen spilte Stavanger ikke noen stor rolle i Norge, men etter hvert som kirken ble mer og mer dominerende, fikk byen en viktig rolle. På 1200-tallet ble domkirken utvidet og fornyet, noe som hadde en direkte sammenheng med at byen spilte en større rolle innen kirkens administrasjon. På 1300-tallet ble byen rammet av en lengre varende økonomisk tilbakegang og selv om Stavanger oppnådde fulle kjøpstadsrettigheter i 1425, så måtte man helt frem til et stykke ut på 1500-tallet før ting begynte å gå riktig vei igjen. På den tiden begynte man å fiske sild og det med stor suksess. Dette var med til å gi byen oppsving som varte frem til midten av 1600-tallet.

Kristiansand blir grunnlagt

Som følge av Kristiansand grunnleggelse i 1641 fikk byen et nytt tilbakeslag. Da kongen ga pålegg om å flytte lagdomstolen, bispesetet og stiftamtmannen til Kristiansand i 1683 og byen samtidig ble rammet av en alvorlig bybrann i 1684, så begynte det for alvor å se mørkt ut for Stavanger. Byen mistet sine kjøpstadsrettigheter som følge av brannen, men disse fikk de heldigvis tilbake allerede 6 år senere. Dessverre varte nedturen i byen helt frem til et stykke utpå 1800-tallet og det var først etter et oppsving i sildefisket at byen kunne se frem mot lysere tider. Utviklingen innen skipsfarten begynte å gå fort og dette var med til å hjelpe Stavanger til økonomisk fremgang.

En skikkelig vekstperiode begynte da jernbanen kom til Stavanger. Jærbanen ble åpnet i 1878 og gikk først til Egersund og ble siden forlenget til Flekkefjord. Dette var med til å bidra til en økning i antallet av større industrier og fabrikker ble grunnlagt og mange med stor suksess. Blant annet ble landets første hermetikkfabrikk etablert og det kom til trykkerier, kassefabrikker og blikkemballasjefabrikker. De mange nye industrier i Stavanger var sterkt medvirkende til at byen folketall økte kraftig. Rundt 1815 bodde det 2 500 mennesker i byen, en tall som hadde økt til 23 500 i 1875 og i 1920 hadde dette tallet fordoblet seg til 50 400.

Etter krigen

At hermetikkindustrien hadde en viktig rolle i Stavanger kan ses på antall bedrifter i byen innen denne bransjen. Under første verdenskrig fantes det mer enn 50 bedrifter som hadde 8 000 ansatte og disse bedriftene stod for 70 prosent av Norges eksport av hermetikk. Men stille og rolig endret dette seg som årene gikk og før 1960 var stort sett alle hermetikkbedrifter stengt. En ny og enda viktigere næring begynte å vokse i Stavanger og den dag i dag er det fortsatt en veldig viktig del av byen. Vi snakker selvsagt om olje og bedrifter som er relatert til denne del av industrien. På begynnelsen av 1970-tallet ble Statoil og Oljedirektoratet etablert i Stavanger og dermed var eventyret godt i gang. Siden har byen ikke sett seg tilbake og i dag er Stavanger en universitetsby da byens høgskole ble til Universitetet i Stavanger i 2005. Som følge av de mange mennesker som jobber og studere i byen, har Stavanger også blitt en viktig reiselivs- og kongressby. I dag bor det ca. 130 000 mennesker i byen og den har dermed vokst seg til den fjerde største i Norge.

Privacy Policy