Næringslivet i Stavanger

Næringslivet i Stavanger begynte for alvor å blomstre opp på begynnelsen av 1900-tallet og her var det hovedsakelig fiskeri som gjorde seg gjeldende. Stille og rolig utviklede byen seg til en typisk Industriby og dette varte ved frem til 1950-årene. Her var rundt halvparten av dem som hadde jobb beskjeftiget innen sjøfart og fiskeri eller relaterte erverv.  Siden ble det store endringer innen de typiske næringene som sjøfart og fiskeri og da oljeeventyret for alvor begynte var det andre typer erverv som gjøre seg gjeldende. Går vi frem til 2016 så står tungindustrien nå kun for 19 prosent av jobbene i Stavanger. Resten er relatert til andre næringer.

Blant de andre viktige industrier i Stavanger kan nevnes data og elektrisk utstyr, næringsmiddelindustri, grafisk industri og møbelindustrien. Blant de største områdene innen næringslivet i dag finner vi energi og teknologi. Hele Stavanger og regionen rundt er nå kjent som et internasjonalt energisenter og det var blant annet her man utviklede den nye offshoreteknologi som benyttes i dag.

Olje og energi

Sektoren innen det som kalles for petroleumsrelatert industri dekker over mange områder med noen av verdens største oljeselskaper i spissen. Disse har vært med til å sikre mange arbeidsplasser i Stavanger og det menes at ca. 45 000 mennesker jobber i denne sektor i dag. Derfor er det også den største og mest betydningsfulle del av næringslivet i byen. Her er det samlet store miljøer innen forskning og utdanning og dermed en betydelig kompetanse innenfor fagfelt som er knyttet til bransjen. Som følge av dette er det også en stor del av næringslivet som driver med leveranser til oljeindustrien. Dette gjelder blant annet innen undervannsteknologi, miljø, produksjon og bore- og brønnteknologi. Spesielt innen miljøteknologi har det vært et tett samarbeid med fiskerinæringen for å sikre at miljøet ikke tar skade. Selv om vi sikrer oss enorme ressurser innen energi med olje og gassutvinning så har det vært viktig å utvikle teknologi som tar hensyn til miljøet.

Næringsmiddelindustri og andre industrier

Store næringer skaper gjerne behov for andre næringer og dette gjør seg absolutt gjeldende i Stavanger. Med såpass mange mennesker som jobber innen oljesektoren, en sektor som skaper gode resultater, så er det også naturlig at mange restauranter og hoteller blir etablert i byen. Stavanger har et stort og bredt utvalg av hoteller og restauranter og disse har gode vilkår i en by med flere suksessrike næringer. Stavangerregionen blir ofte omtalt som Norges svar på Lyon som regnes for den førende matregionen i Frankrike. Et nettverk innen mat og drikke har blitt etablert i Stavanger og her blir nye ideer klekket ut blant medlemmene. Disse teller blant annet oppdrettere, foredlere, butikker og restauranter.

Det finnes også store bedrifter innen næringsmiddelindustrien. I 1965 da kommunene ble utvidet ble det lagt til atskillig med jordbruksarealer til Stavanger kommune og hele 16 prosent av kommunens areal blir brukt til jordbruk. Her drives det også med husdyrhold som storfe, svin og høns. Derfor er det viktig at dyrene ikke må transporteres lang vei til et slakteri og derfor har Gilde etablert et av Norges største slakterier her.

Privacy Policy